เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชาชนในเขตตำบลท้ายทุ่งมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๙๙แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ ลำห้วย ลำคลอง ๗ สาย
บึง หนองและอื่นๆ ๙ แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย ๒๘ แห่ง
บ่อน้ำตื้น ๕ แห่ง
บ่อโยก ๕ แห่ง
สระน้ำ ๓๒ แห่ง

0.02s. 0.50MB