เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง261 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8261 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1251 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11261 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19281 มิ.ย. 63
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.613822 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.211722 พ.ย. 61
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1413721 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน ม.1512521 พ.ย. 61
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 25618731 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร921 ก.ย. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร921 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB