เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563329 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256324 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219622 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1561022 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615729 ม.ค. 61
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว6527 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ7927 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ6830 พ.ย. 60
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527593 ก.พ. 60
ขุดสระเก็บน้ำบ้านคายน้อย6918 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB