เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1221 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง181 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8141 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11161 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19161 มิ.ย. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632029 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563204 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256222022 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1591922 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617529 ม.ค. 61
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว8427 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ9827 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ8330 พ.ย. 60
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527743 ก.พ. 60
ขุดสระเก็บน้ำบ้านคายน้อย8618 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB