เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1521 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง501 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8401 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11391 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19371 มิ.ย. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25634029 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563464 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง1218 มี.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223422 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.15103022 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25619629 ม.ค. 61
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว10627 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ11927 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ9830 พ.ย. 60
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527903 ก.พ. 60
ขุดสระเก็บน้ำบ้านคายน้อย10818 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB