เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563329 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256324 พ.ย. 62
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 216222 พ.ย. 61
ปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน ม.1517722 พ.ย. 61
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.6-ม.1017422 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219722 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1561222 พ.ย. 61
โครงการขยายท่อเมนระบบปรกะปาหมู่บ้าน ม.610622 พ.ย. 61
โครงการก่อสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1510222 พ.ย. 61
โครงาการชยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.149822 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.28922 พ.ย. 61
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1410721 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน ม.159721 พ.ย. 61
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 25615431 ต.ค. 61
รายงานสรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25615028 ก.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615729 ม.ค. 61
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว6527 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ7927 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ6830 พ.ย. 60
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527593 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB