เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1221 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง181 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8141 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11161 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19161 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง111 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8121 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1111 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11111 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19131 มิ.ย. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632029 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563204 พ.ย. 62
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.612222 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 217822 พ.ย. 61
ปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน ม.1519422 พ.ย. 61
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.6-ม.1019022 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256222022 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1591922 พ.ย. 61
โครงการก่อสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1512222 พ.ย. 61
โครงาการชยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1411322 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB