เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1521 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง501 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8401 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11391 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19371 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง261 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8261 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1251 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11261 มิ.ย. 63
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19281 มิ.ย. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25634029 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563464 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง1218 มี.ค. 62
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.613822 พ.ย. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 220022 พ.ย. 61
ปรับปรุงต่อเติมโรงสีชุมชน ม.1520722 พ.ย. 61
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.6-ม.1020422 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223422 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.15103022 พ.ย. 61
โครงการก่อสรางลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.1513822 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB