เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว

แชร์

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรกลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB