นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 60,471 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมยศ ม.1 แชร์  
1 มิ.ย. 63โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท้ายทุ่ง แชร์  
1 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพงษ์-บ้านหนองจอก ม.8 แชร์  
1 มิ.ย. 63โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองกรุง ม.11 แชร์  
1 มิ.ย. 63โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกบ้านหนองจิก-สามแยกกลุ่มผู้ใหญ่อัครชัย ปกสุข ม.19 แชร์  
29 พ.ย. 62ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 พ.ย. 62ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
18 มี.ค. 62ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แชร์  
22 พ.ย. 61แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
22 พ.ย. 61โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.15 แชร์  
29 ม.ค. 61แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
27 ธ.ค. 60ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic comcrete หมู่ที่ 18-14 สายบ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว แชร์  
27 ธ.ค. 60ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ แชร์  
30 พ.ย. 60ก่อสร้างถนนลาดยาง asphaltic comcrete หมู่ 11 สายบ้านหนองจอก - บ้านเขาพระ แชร์  
3 ก.พ. 60โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 แชร์  
18 ม.ค. 60ขุดสระเก็บน้ำบ้านคายน้อย แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา