นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 55,742 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่ 413/2561 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน  แชร์  
20 เม.ย. 63คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอบต.ท้ายทุ่ง แชร์  
20 เม.ย. 63คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
20 เม.ย. 63กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แชร์  
2 เม.ย. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  แชร์  
2 เม.ย. 62มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  แชร์  
15 พ.ย. 61มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
15 พ.ย. 61คุณธรรม จริยธรรม แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา