นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 41,970 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
27 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 อบต.ท้ายทุ่ง แชร์  
26 ธ.ค. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
1 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
31 ต.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
31 ต.ค. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา