นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 9,475 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 มี.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 อบต.ท้ายทุ่ง แชร์  
1 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
15 พ.ย. 61ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 แชร์  
15 พ.ย. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นปี2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา