เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่21105
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11178
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ท้ายทุ่ง156
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-25631783
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563146

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB