เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่2191
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11117
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ท้ายทุ่ง114
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-25631368
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563132

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB