เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.ท้ายทุ่ง

วันที่ 17 เม.ย. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนพัฒนาบุคลากร61-63.pdf476.71 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB