เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนพัฒนา5ปี2561-2565.pdf3.77 MB
ประกาศใช้แผน5ปี61-65.pdf257.05 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.02s. 0.50MB