เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมบุญ พวงพันธ์

  นายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายลาเมฆ ศรีสุริโย

  รองนายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายไพฑูรย์ ทองประเสริฐ

  รองนายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายสมยงค์ หนูแดง

  เลขานุการนายก อบต.ท้ายทุ่ง0.01s. 0.50MB