นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 55,696 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมบุญ พวงพันธ์

  นายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายลาเมฆ ศรีสุริโย

  รองนายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายไพฑูรย์ ทองประเสริฐ

  รองนายก อบต.ท้ายทุ่ง

 • นายสมยงค์ หนูแดง

  เลขานุการนายก อบต.ท้ายทุ่ง

เปลี่ยนภาษา