นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 60,441 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.ย. 63ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2563 แชร์  
18 ส.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น งบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
20 ก.ค. 63โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
26 มิ.ย. 63โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุรวมใจไดอีเผือกแปดหมู่ แชร์  
19 พ.ค. 63โครงการเฝ้าระวังเพื่อลดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช งบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
26 มี.ค. 63โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง  แชร์  
25 มี.ค. 63โครงการผู้หญิงยุคใหม่ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 ธ.ค. 62กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง แชร์  
11 ธ.ค. 62กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แชร์  
9 เม.ย. 62แผนการจัดบริการสาธารณสุข พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา