เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25622131 ส.ค. 63
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษี 3 ประเภทให้กับประชาชน14729 ต.ค. 62
การรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 25619024 ธ.ค. 61
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี256218024 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีิ 3 ประเภท6111 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 6626 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB