เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"116 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"174 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับเป็น "อาสาสมัครบริบาทท้องถิ่น"1121 ก.ค. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน 7829 พ.ค. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25627825 พ.ค. 63
ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล6521 เม.ย. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)9913 เม.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง13612 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ1076 มี.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 18222 ม.ค. 63
โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 25636110 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง7218 ธ.ค. 62
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ18128 ต.ค. 62
การดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 25622324 ก.ย. 62
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปี 256219010 ก.ย. 62
กองทุนโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง1821 ส.ค. 62
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 พื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง2220 ส.ค. 62
กิจกรรมค้นหาลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธืยุงลายและแจกทรายอะเบท ประจำปี 25622120 ส.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง ปี25622115 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ประจำปีพุทธศักราช 25621349 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB