เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน 529 พ.ค. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621025 พ.ค. 63
ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2721 เม.ย. 63
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)3913 เม.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง5912 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ466 มี.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 4022 ม.ค. 63
โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 25631810 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง3618 ธ.ค. 62
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ11928 ต.ค. 62
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปี 256214810 ก.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ประจำปีพุทธศักราช 2562989 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562796 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ปีพุทธศักราช 256213128 ก.ค. 62
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร12712 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร ประจำปี 2561848 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยงงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561898 ก.ค. 62
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256215312 เม.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรณรงค์ลดขยะตามแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่่งยืน21610 เม.ย. 62
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี วันคล้าย วันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จะนะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาจบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิก ส. อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อ.ทับ2115 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB