เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง2312 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาฃีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ166 มี.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 1022 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง918 ธ.ค. 62
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ9128 ต.ค. 62
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำปี 256211710 ก.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ประจำปีพุทธศักราช 2562749 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562636 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ปีพุทธศักราช 256211128 ก.ค. 62
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร10012 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร ประจำปี 2561698 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยงงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561778 ก.ค. 62
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 25628712 เม.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรณรงค์ลดขยะตามแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่่งยืน18410 เม.ย. 62
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี วันคล้าย วันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จะนะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาจบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิก ส. อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อ.ทับ1945 ธ.ค. 61
โครงการให้บริการวันหยุด ล่วงเวลาและช่วงพักกลางวัน เพื่อบริการประชาชนนอกเวลาราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 25622728 ก.ย. 61
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ 11712 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB