นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 60,446 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 พ.ย. 63ประกาศ บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
29 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษี 3 ประเภทให้กับประชาชน แชร์  
24 ธ.ค. 61การรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
11 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีิ 3 ประเภท แชร์  
26 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562  แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา