นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 55,679 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะ

19 ธันวาคม 2561 45 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

ฟาร์มคุณสายหยุด  จันทร์สี  เลขที่ 27  หมู่ 14 บ้านคลองห้วยหลัว ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.340.55 KB   แสดงภาพ
.322.77 KB   แสดงภาพ
.317.56 KB   แสดงภาพ
.312.71 KB   แสดงภาพ
.352.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา