นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 24,618 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2563 77 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.16 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา