นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 55,691 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2563 101 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.16 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา