นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 55,736 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

12 กรกฎาคม 2562 221 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.66 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา