นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 55,722 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพทางกายและแผ่นพับ "การเสริมสมรรถภาพทางกาย"

9 พฤศจิกายน 2563 37 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
0001.jpg373.11 KB   แสดงภาพ
0002.jpg230.45 KB   แสดงภาพ
0003.jpg232.89 KB   แสดงภาพ
0004.jpg192.88 KB   แสดงภาพ
0005.jpg211.24 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา