นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 60,413 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่งขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง แชร์  
9 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพทางกายและแผ่นพับ "การเสริมสมรรถภาพทางกาย" แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" แชร์  
21 ก.ค. 63ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับเป็น "อาสาสมัครบริบาทท้องถิ่น" แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
6 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 แชร์  
12 ก.ค. 62ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แชร์  
8 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร ประจำปี 2561 แชร์  
8 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยงงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 แชร์  
10 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้ "โรคไข้เลือดออก" แชร์  
9 ม.ค. 62ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
19 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะ แชร์  
28 ก.ย. 61โครงการให้บริการวันหยุด ล่วงเวลาและช่วงพักกลางวัน เพื่อบริการประชาชนนอกเวลาราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา