นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 55,720 คน

ข่าวกิจกรรม

อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน

29 พฤษภาคม 2563 114 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับสังคม นำตู้ปันสุขพร้อมใส่อาหารแห้งติดตั้งไว้บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้ประชานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้นำไปบริโภคเลี้ยงชีพ นายสมบุญ พวงพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ และสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ โดยทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่างออกมาให้ความช่วยเหลือเยียวยา และมีการแบ่งปันกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ การจัดโครงการ "ตู้ปันสุข อบต.ท้ายทุ่ง" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันความสุข แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้จัดตั้งตู้ปันสุขที่บรรจุอาหารแห้ง เครื่องดื่มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการยังชีพและบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกแล้วจำนวนหนึ่ง ตั้งไว้ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ************** องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 29 พฤษภาคม 2563


ประมวลภาพกิจกรรม 42 ภาพ

เปลี่ยนภาษา