นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 55,683 คน

ข่าวกิจกรรม

อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

13 เมษายน 2563 129 ครั้ง รมณีย์ หอมรส แชร์  

วันที่ 13-15 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. - 19.00 น. นายสมบุญ  พวงพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง หัวหน้าสายตรวจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


ประมวลภาพกิจกรรม 24 ภาพ

เปลี่ยนภาษา