นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 60,417 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64กำหนดการรับขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำเดือน เมษายน 2564 แชร์  
25 ก.พ. 64กำหนดการรับขยะรีไซเคิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
20 ม.ค. 64กองทุนโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
29 พ.ค. 63อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน  แชร์  
25 พ.ค. 63อบต.ท้ายทุ่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
14 เม.ย. 63โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2563 แชร์  
13 เม.ย. 63อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แชร์  
6 มี.ค. 63โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภันฑ์ชุมชน ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ แชร์  
20 ก.พ. 63ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.พ. 63โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลท้ายทุ่ง ปี พ.ศ.2563 แชร์  
22 ม.ค. 63งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563  แชร์  
10 ม.ค. 63โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
30 ธ.ค. 62อบต.ท้ายทุ่ง ร่วมสนับสนุนของขวัญสำหรับคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 แชร์  
18 ธ.ค. 62พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง แชร์  
13 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
28 ต.ค. 62โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) ปี 2562 ณ วัดหนองคอม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเ แชร์  
30 ก.ย. 62การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในเขตตำบลท้ายทุ่ง ปี 2562 แชร์  
30 ก.ย. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 ก.ย. 62การดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 36 รายการ
เปลี่ยนภาษา