นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 60,433 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 354 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
22 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองคายน้อย - คลองทุ่งแสงดาว หมู่ที่ 12 บ้านคายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดเขาส้าน - คลองร่องหอย หมู่ที่ 8 บ้านเขาส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเสริมคันดินคลองแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำเคือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดเขาส้าน - คลองร่องหอย หมู่ที่ 8 บ้านเขาส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองคายน้อย - คลองทุ่งแสงดาว หมู่ที่ 12 บ้านคายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
4 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
4 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเข้าส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเข้าส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสี่แยกเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างเสริมคันดินคลองแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำเคือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังกระชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสี่แยกเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลท้ายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังก้านเหลือง หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา