นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 41,965 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 323 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 มี.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสี่แยกเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยกเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกหน้าวัดหนองคอม - โรงปุ๋ย หมู่ที่ 15 บ้านหนองคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตะวันออก บ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว (พจ.ถ. 46-007) ม.14 บ้านคลองห้วยหลัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตะวันออก บ้านไดอีเผือก - บ้านคลองห้วยหลัว (พจ.ถ. 46-007) ม.14 บ้านคลองห้วยหลัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกหน้าวัดหนองคอม - โรงปุ๋ย หมู่ที่ 15 บ้านหนองคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังก้านเหลือง หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองวังก้านเหลือง หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเบน หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเบน หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเบน หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเบน หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระถิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
5 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเบน หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
เปลี่ยนภาษา