นายสมบุญ พวงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง
086-449-4374

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 60,456 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 61ประกาศจัดตั้งกลุ่งพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน แชร์  
15 พ.ย. 61แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แชร์  
6 เม.ย. 61ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลท้ายทุ่ง เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร แชร์  
5 เม.ย. 61ข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
29 ธ.ค. 60คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่334/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน  แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา